Skoslott-130515
Logo
Brand & Dykteknik

Etablerad 1981
  
Namn och Logotyp skyddade
enligt lagen om upphovsrätt.

  
Servicekänsla med ansvar.

BRAND & DYKTEKNIK
Tore Eckerman
Stenhuggarens väg 1
746 96 SKOKLOSTER

Mobil: 070 7674569
E-post: info@brandodykteknik.se
Tores första CVEgna produkter:

Brandutrustning:
 • Försäljning av brandmateriel från dafo
 • Återförsäljare Ahlsell
 • Försäljning av arbetarskyddsmaterial
  och andningsskydd från BICAPA och DRÄGER
Information från brandskyddsföreningen.

Rekommenderar Brandskyddsföreningens handböcker om farligt gods.
T. ex. "Överpumpning" och "Tätning och invallning", båda skrivna av Johan Hermelin och Berth Magnusson.

Myndigheters rekommendationer

Rekommenderar läsning av MSB:s utbildningsbok:

Se viktig information:
 • Hur berörs verksamheten av ATEX-direktiven ?
 • Viktig information om pumpning av brandfarlig vätska
 • Teknisk information

 • _________________________________________________________________
  Kamratföreningen Röde hanen

  Säkerhetsmeddelande Tore Kempump

  SAAB-logo
  Till vår stora glädje valde Saab-Group
  efter utvärdering Tore-kempump

            KUNDREFERENSER
  • Intertek Semko AB
  • Saab Group AB
  • Räddningstjänster i Norden
  Tore Eckerman


  Tore firar 72
  Firar 72 årsdagen med rökdykningsövning livräddning
  Last update 2019-03-18
  END OF PAGE