Brand & Dykteknik

Tore-Kempump

TORE-pump img

Tore - Kempump är specialtillverkad för att pumpa aggressiva kemiska vätskor.
T.ex svavelsyra 96 %-98 %, salpetersyra 65 %, thinner, trikloretylen, xylen,
kaustikammoniak 25 % och natriumhydroxid 45 %. Pumphus, fatrör, sugfot
och kopplingar är tillverkade av syrafast stål.

Pumpen är en självevakuerande impellerpump, driven av en vattenturbin och
explosionsskyddad. Den pumpar brandfarliga vätskor och oljor med hög viskositet.

Pumpen tål fasta partiklar med 5 mm diameter och inblandning av deformerbara
ämnen (papper, gräs, bildade salter etc), större partiklar stoppas av sugsil.

Tore - Kempump drivs av brandbilens pump, pumpar med sugfoten vätskor ner till
några mm djup.
Genom ett enkelt byte från sugfot till fatrör, blir Tore - Kempump en driftsäker fatpump.

Kapacitet:
Reglerbar upp till c:a 250 l/min
Vikt:
20 kg
Högsta tryck:
2 bar
Självevakuerande:
4 m
Höjd:
430 mm
Bredd:
380 mm
Längd:
410 mm

Tore - Kempump används av Svenska räddningsverket i deras utbildningsverksamhet.
Tore - Kempump är en svensk kvalitetsprodukt.

Senast uppdaterad: 2011-01-07