Document Title Viktig information, rib, msb

Text från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB):

En gaffeltruckförare råkade med sitt fordon sticka hål på ett fat med sulfinylklorid på en godsterminal. En mjölkvit dimma som irriterade andningsvägar och ögon spred sig inne i lokalen. Allt arbete avbröts.

Räddningstjänstens kemdykare tätade fatet med träkil och tätningsmassa, varefter överpumpning skedde till ett oskadat fat. Spill på marken sanerades dels med uppgrävning och dels med kalk och vatten. Grovsanering av materielen skedde på olycksplatsen. Finsaneringen fick ske på brandstationen, och då hände följande:
Brandmannen som skulle ta isär kempumpen andades in ångor från sulfinylkloriden. Han fick en intensiv rethosta med blodblandat slem under ett dygn.

Erfarenheter:
All personal som vistas i närheten av ett kemikalieutflöde skall bära andningsskydd. Sanering av använd utrustning kan också kräva särskilt skydd.


Med förhoppning om en trygg kempumpning.
Tore Eckerman