Skoslott-130515

Logo
Brand & Dykteknik
Etablerad 1981

  
Namn och Logotyp skyddade
enligt lagen om upphovsrätt.
  
Servicekänsla med ansvar.

BRAND & DYKTEKNIK
Tore Eckerman
Stenhuggarens väg 1
746 96 SKOKLOSTER

Mobil: 070 7674569
E-post: info@brandodykteknik.se
Tores första CV
Egna produkter:


Brandutrustning:

  • Försäljning av brandmateriel från dafo

  • Återförsäljare Ahlsell

  • Försäljning av arbetarskyddsmaterial
    och andningsskydd från BICAPA och DRÄGER

Information från brandskyddsföreningen.

Rekommenderar Brandskyddsföreningens handböcker om farligt gods.
T. ex. "Överpumpning" och "Tätning och invallning", båda skrivna av Johan Hermelin och Berth Magnusson.


Myndigheters rekommendationer

Rekommenderar läsning av MSB:s utbildningsbok:


Se viktig information:


_________________________________________________________________

Kamratföreningen Röde hanen


Säkerhetsmeddelande Tore Kempum

SAAB-logo
Till vår stora glädje valde Saab-Group
efter utvärdering Tore-kempump

          KUNDREFERENSER

  • Intertek Semko AB

  • Saab Group AB

  • Räddningstjänster i Norden

Tore Eckerman

Last update 2018-10-31
END OF PAGE